Kelas SDKeterangan:

  • Semester Ganjil Awal Berlaku Bulan Juli Hingga Bulan Oktober.
  • Semester Ganjil Akhir Berlaku Bulan September hingga Desember.
  • Semester Genap Awal Berlaku Bulan Januari Hingga Maret.
  • Semester Genap Akhir Berlaku Bulan April Hingga Juni.
Layer 1